2021-05-26

Säkerhetsbranschen: Bättre bakgrundskontroller kan skydda företag

Säkerhetsbranschens vd Joakim Söderström.

Säkerhetsbranschens vd Joakim Söderström och organisationens analyschef Fredrik Kärrholm skriver i en debattartikel i Dagens Industri att varken företag eller myndigheter är tillräckligt skyddade mot insiderproblematik och kriminell påverkan. De menar att det behövs fler bakgrundskontroller, inte färre.

Joakim Söderström och Fredrik Kärrholm menar att det krävs ett större ansvarstagande från både politiken och näringslivet när det gäller skydd mot kriminell påverkan. Dekrypteringen av Encrochat har visat att den organiserade brottsligheten försöker utnyttja personer inom samhällsviktiga yrkesgrupper och banktjänstemän, revisorer och mäklare tillhör högriskgrupperna.

”Säkerhetsbranschen ser också potentiellt stora risker med att personer som har koppling till organiserad brottslighet får anställning och ansvar i säkerhetsföretag. Det handlar om allt från larminstallatörer och låstekniker till ordningsvakter och bevakningsoperatör. Om det i dessa professioner förekommer personer som inte är pålitliga ur säkerhetssynpunkt kan det få ytterst allvarliga konsekvenser”, skriver Söderström och Kärrholm.

De nämner bland annat stölden av pistoler och ammunition från Regeringskansliet 2019.

För att förebygga den här typen av insiderproblematik, samt industrispionage måste det göras ”utförliga bakgrundskontroller både vid rekrytering av ny personal samt regelbundet av anställda medarbetare. Möjligheterna till detta är dock beroende av lagar och förordningar”, skriver Söderström och Kärrholm.

Säkerhetsbranschen efterfrågar ett stopp för varje lagförslag som innebär sämre möjligheter till bakgrundskontroller, att samtliga väktare och ordningsvakter bör kontrolleras av Säkerhetspolisen, och att alla typer av säkerhetsföretag bör kunna vända sig direkt till polisen för att begära utdrag från belastningsregistret för kontroll av personal. Dessutom menar branschorganisationen att kreditupplysning ska tillåtas i större utsträckning vid nyanställning av personal och för uppföljande kontroll.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng