2018-07-04

Så vill riksdagspartierna bekämpa internetrelaterade brott

Det begås allt fler internetrelaterade brott, såsom bedrägeribrott och informationsstölder. Men vilka åtgärder vill riksdagspartierna se för att att stoppa denna trend? Det har tidningen Tryggare Samhälle tagit reda på i en enkätundersökning med riksdagspartierna.

I senaste numret av Tryggare Samhälle (tillgänglig gratis som e-tidning) har riksdagspartierna svarat på ett antal frågor om hur de vill minska brottsligheten och öka tryggheten. En av frågorna rör internetrelaterade brott – där det skett en kraftig ökning av brott se senaste åren.

Nedan redovisas partiernas svar på följande fråga: "internetrelaterade brott, exempelvis bedrägeribrott och informationsstölder ökar. Vilka åtgärder (max tre) föreslår ditt parti för att minska dem?"

Socialdemokraterna:

 • Fler som utreder och lagför brott
 • Åtgärder för ökad säkerhet på nätet
 • Begränsa antalet utfärdare av ID-kort

Miljöpartiet:

 • Kunskap till företag, myndigheter och privatperson
 • Krav på identifiering oftare
 • Bekämpning av identitetsstölder

Vänsterpartiet

 • Öka polisens kompetens vad gäller ekonomisk brottslighet på nätet
 • Öka polisens kompetens vad gäller sexualbrott och sexuella trakasserier på nätet

Moderaterna:

 • Stärkt polisiär förmåga att utreda bedrägeribrott
 • Öka samordning mellan myndigheter i arbetet mot id-intrång
 • Se över hantering och säkerhet kring svenska identitetshandlingar

Centerpartiet:

 • Fler IT-relaterade brott ska utredas
 • Minska antalet godkända ID-handlingar
 • Brottsofferportal för möjlighet till information och att spärra identitetsuppgifter

Liberalerna:

 • Ge Polisens utredningsverksamhet ökade resurser
 • Förbättra samverkan med banker, försäkringsbolag etc.
 • Frigör polisarbetstid genom renodling av arbetsuppgifter

Kristdemokraterna:

 • Brottsofferportal där identitetshandlingar kan spärras
 • Strama upp godkända ID-handlingar
 • Samlad strategi mot IT-brott

Sverigedemokraterna:

 • Öka den polisiära kunskapen inom IT-relaterad brottslighet.
 • Öka kunskapen hos allmänheten för hur man stärker sin egen säkerhet mot att utsättas för liknande brott

Läs partiernas svar på övriga frågor här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng