2021-01-23

Så ska Umeå undvika utsatta områden

Umeå kommun arbetar, i samarbete med polisen, med uppdraget Umeå växer – tryggt och säkert för att motverka att staden ska få ett utsatt område. Utvärderingen har bland annat hjälpt samverkansparterna och den politiska ledningen att se att man behöver säkra långsiktigheten i uppdraget, menar Brå.

Kerstin Rörsch, processledare Umeåbrå, Umeå kommun, säger att de fått i uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta övergripande, i nära samarbete med polisen, för att förebygga tendenser till social oro och motverka att Umeå ska få ett utsatt område.

– Uppdraget heter Umeå växer–tryggt och säkert. Umeå kommun är den största staden utan ett utsatt område men de tendenser till social oro som finns är oroväckande. Uppdraget går ut på att samordna kommunens förvaltningar riktat till de områden där dessa tendenser finns.

Hon menar att det krävs att polisens, kommunens och övriga aktörers insatser är uthålliga för att motverka tendenser till social oro och att det finns fungerande samverkansstrukturer. Umeå växer tryggt och säkert bör vara ett långsiktigt uppdrag. Skulle uppdraget avslutas riskerar tendenser till social oro att öka, anser hon.

– Vi har fått resultat, synpunkter och rekommendationer och under resans gång. Till exempel har organisationsstrukturen ändrats under 2019, för att förbättra styrning, genomförande och uppföljning. Utvärderingen har påverkat de politiska prioriteringarna. Kommunfullmäktige har nu som mål att ”Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden” och de har avsatt 6 miljoner kronor i ett utvecklingsanslag för att stötta det arbetet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng