2023-09-27

Rundabordssamtal om sprängningarna

Regeringen håller i dag rundabordssamtal med representanter för myndigheter, räddningstjänstförbund, Sveriges kommuner och regioner (SKR), branschorganisationer och fackförbund med anledning av den senaste tidens sprängningar. Syftet är att identifiera åtgärder som kan genomföras för att skyndsamt och uthålligt minska de illegala sprängningarna. 

Under de senaste åren har flera åtgärder vidtagits för att stoppa de illegala sprängningarna. Bland annat har lagen om brandfarliga och explosiva varor skärpts, och myndigheter och berörda branschorganisationer har genomfört åtgärder i syfte att öka trygghet och säkerhet kopplat till explosiva varor. Men detta är inte tillräckligt. Mot bakgrund av att antalet illegala sprängningar trots det ökar behöver mer göras, även på kort sikt, menar regeringen.

Därför bjuder Gunnar Strömmer och Carl-Oskar Bohlin in representanter för myndigheter, räddningstjänstförbund, Sveriges kommuner och regioner (SKR), branschorganisationer och fackförbund till ett rundabordssamtal i dag.

– Det grova våldet i form av sprängningar och skjutningar drabbar i allt större utsträckning oskyldiga. Vi måste med hela samhällets samlade kraft trycka tillbaka denna brottslighet och vända utvecklingen. I vår kommer minimistraffet för otillåten hantering av explosiva varor dubbleras, men mer måste göras för att förebygga och förhindra sprängningarna. Vi samlar nu därför alla relevanta aktörer för att gemensamt identifiera vad som kan göras på kort och lång sikt, säger Gunnar Strömmer.

 – Syftet med det här rundabordssamtalet är att samla kraft kring frågan tillsammans med de aktörer som också bär ett ansvar för att lämpliga åtgärder vidtas skyndsamt. De kriminellas tillgång till explosiva varor måste strypas, säger Carl-Oskar Bohlin.Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng