2022-04-05

Robotbokningar av passtider motverkas genom ny funktion

Polismyndigheten inför funktionen ”jag är inte en robot” för att förhindra användningen av skript i tidsbokningssystemet.

Eftersom det har uppmärksammats att passtider bokas upp av personer som inte själva behöver pass, har Polismyndigheten vidtagit flera åtgärder för att se till att de passtider som finns tillgängliga bokas av de som faktiskt har ett sådant behov.

För att förhindra massbokningar av tider som sedan säljs och bokningsskript som över tid blockerar bokningar för de som söker tider på vanligt sätt inför Polismyndigheten en funktion som försvårar sådana bokningar.

– Möjligheten att begränsa skript som bokar upp tider gör att alla får samma möjligheter att få en tid oavsett vilka förutsättningar man har, säger Magnus Roglert, enhetschef på Polismyndighetens rättsavdelning.

Det finns även risker förenade med att köpa bokade tider, till exempel kan samma tid ha sålts till flera personer.

– För att motverka försäljning av tider är det obligatoriskt att vid tidsbokning ange för- och efternamn på den eller de personer som behöver ansöka om pass. Namnet kan inte ändras i efterhand, säger Magnus Roglert.

Om namnet i en bokning inte stämmer överens med namnet på den som vill ansöka om pass kan Polismyndigheten inte garantera att ansökan kan göras på den angivna tiden. Det här framgår nu även i tidsbokningssystemet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng