2023-04-05

Riksrevisionen granskar vårdens informationssäkerhet

Granskningen ska svara på om statens arbete för att stärka informationssäkerheten för digital patientinformation inom hälso- och sjukvård och social omsorg är effektivt.

Hälso- och sjukvården och omsorgen hanterar stora mängder känsliga personuppgifter digitalt. Riksrevisionen granskar nu statens arbete för att stärka informationssäkerheten för digital patientinformation.

– Det råder ingen tvekan om att fördelarna med digitaliserad patientinformation är enorma – både för patienter och vårdgivare. Samtidigt måste informationen skyddas. Här har staten ett ansvar för att stötta, vägleda och bedriva tillsyn, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Regeringen har även som mål att Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering av vård och omsorg till 2025. Statens satsningar på digitalisering förväntas bland annat bidra till mer tillgänglig, jämlik och effektiv vård och omsorg. Som ett led i detta har staten möjliggjort att även känsliga personuppgifter ska kunna delas digitalt inom och mellan vård- och omsorgsutförare.

Sådan patientinformation skyddas av sekretess och flera lagar ställer krav på hur regioner och kommuner ska skydda informationen. Om informationen i patientjournaler är felaktig, går förlorad, är otillgänglig eller inte skyddas från obehöriga kan det få allvarliga följder för enskilda och i förlängningen skada förtroendet för digitala tjänster och tilliten till vården och omsorgen, menar Riksrevisionen.

Flera statliga myndigheter har därför i uppgift att ge ut föreskrifter, ge stöd och följa upp samt bedriva tillsyn av regioners och kommuners informationssäkerhetsarbete.

Ett flertal undersökningar och rapporterade incidenter tyder dock på att hanteringen av patientinformation har brister. Antalet rapporterade incidenter kopplade till informationssäkerhet i vården har i vissa avseenden ökat, framför allt antagonistiska angrepp, konstaterar Riksrevisionen.

Granskningen ska svara på om statens arbete för att stärka informationssäkerheten för digital patientinformation inom hälso- och sjukvård och social omsorg är effektivt.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng