2022-08-19

Riksrevisionen granskar samhällets informations- och cybersäkerhet

Granskningen ska svara på om regeringens arbete för att stärka Sveriges informations- och cybersäkerhet har varit effektivt.

Riksrevisionen genomför nu en granskning av regeringens arbete för att stärka Sveriges informations- och cybersäkerhet.

Årsrapporterna från Säkerhetspolisen, den militära underrättelsetjänsten och Försvarets radioanstalt visar att cyberhotet ökar allt mer. Hotbilden mot Sverige är både bredare och mer komplex än tidigare, och angreppen har intensifierats. Skadorna som orsakas av cyberattacker hotar dessutom de demokratiska grunderna och samhällets grundläggande funktioner och det är bakgrunden till att Riksrevisionen nu granskar Sveriges informations- och cybersäkerhet.

Riksrevisionen granskade under 2014 och 2016 regeringens styrning av informationssäkerheten i staten och ett antal myndigheters arbete med systematisk informationssäkerhet. Sedan dess har ett flertal initiativ vidtagits av såväl regeringen som myndigheterna. Bland annat sjösatte regeringen 2017 en strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet, och ett cybersäkerhetscenter har bildats. I dag, fem år senare, kvarstår problem inom strategins samtliga områden, skriver Riksrevisionen.

Granskningen ska svara på om regeringens arbete för att stärka Sveriges informations- och cybersäkerhet har varit effektivt.

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng