2021-10-31

Rekordmånga insatser för MSB:s flygande förstärkningsresurser

I år deltog MSB:s flygande förstärkningsresurser i över 70 insatser – vilket är ett nytt rekord. Helikoptrarna och de skopande flygplanen är ett viktigt stöd och komplement i räddningstjänstens arbete med att bekämpa skogsbränder. Resurserna är särskilt viktiga om skogsbranden är svårtillgänglig för räddningstjänsten och bedöms kunna få ett snabbt och omfattande förlopp.

I dag avslutas beredskapen för helikoptrar och skopande flygplan, både i Sverige och Europa. Under perioden 1 juni till 7 augusti fick MSB begäran om önskat luftburet stöd till mer än 70 bränder i skog och mark i Sverige. Närmare bestämt 77 stycken. Det kan jämföras med 2020 då siffran var cirka 60 insatser.

Brandriskprognoserna styrde antalet beredskapslagda helikoptrar och skopande flygplan, och var dessa placerades i landet. Den proaktiva taktiken, att tidigt gå in offensivt och fälla vatten från luften innan skogsbränderna hunnit växa sig stora, har varit avgörande faktorer enligt flera räddningstjänster. Dels har man kunnat få kontroll på flera bränder i ett tidigt skede och dels har man sparat på den operativa personalens krafter.

En av de räddningstjänster som avropade stöd från MSB i somras var Räddningstjänsten Jämtland. Detta då en sju hektar stor skogsbrand härjade i Långtjärnsberget, öster om Ytterhogdal i Härjedalen.

– Att en skogsbrand är sju hektar är inte stort men det kan vara rejält utmanande. Det fick vi erfara. Just denna brand låg i mycket svår och otillgänglig terräng. Det var kanonviktigt för oss att få luftburet stöd i ett tidigt skede så att branden kunde begränsas. Annars är risken att den växt sig stor och tagit mycket stora resurser i anspråk, säger Teresia Gustafsson, inre befäl vid Räddningstjänsten Jämtland.

Hon nämner inte bara den eländiga terrängen som en utmaning utan även framkörningstiderna:

– Den här branden härjade en timme från närmaste deltidsstation och närmaste lediga tankbil hade två timmars körtid. Långa framkörningstider kan verkligen vara en utmaning och för oss gjorde det att det luftburna stödet var än viktigare.

Branden startade den 2 juni och räddningstjänsten avslutade insatsen den 4 juni.

– Det fungerade väldigt smidigt när vi avropade resurser från MSB. Det jag verkligen uppskattar, förutom det trevliga bemötandet, är att vi har någon att ha dialog med och bolla kring hur man ska tänka. Det är inte alltid vi som avropar resurser har så mycket information i ett tidigt skede och då är det viktigt att ha en god dialog med de projektledare som faktiskt jobbat med enormt många bränder.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng