2021-06-05

Regeringen vill korta handläggningstiderna i allmän domstol

Regeringen har beslutat om en lagråds­remiss med förslag som inne­bär att fler mål i domstol ska kunna avgöras utan huvud­förhand­ling. Förhopp­ningen är en snab­bare lag­föring och ökad effektivitet.

Domstolarna bör ha möjlighet att anpassa hand­lägg­ningen av mål till vad som är lämp­ligast i varje enskilt fall. I lag­råds­remissen före­slås att fler brott­mål i tings­rätt och hov­rätt ska kunna avgö­ras genom skrift­lig hand­läggning, menar regeringen.

– Med förslaget får dom­stolarna ökad flexi­bilitet och bättre verktyg att möta ökad måltill­strömning, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson.

Med fler avgörande av mål på hand­lingarna blir hand­lägg­ningen dess­utom mindre sårbar om någon inblan­dad i målet får för­hinder, eftersom avgöran­det inte behöver ske på en bestämd tidpunkt, menar regeringen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng