2022-07-16

Regeringen vill ha kontroll på ägare av flygplatser och hamnar

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera om och i så fall hur statlig kontroll bör genomföras vid upplåtelser och överlåtelser av egendom av väsentligt intresse för totalförsvaret, till exempel flygplatser och hamnar.

Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvaret föreslår ett system med möjlighet för staten att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av viss utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det kan till exempel gälla försäljning av viktig infrastruktur som flygplatser och hamnar

Nu har regeringen beslutat ett kommittédirektiv om att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera om och i så fall hur förslaget till kontrollsystem bör genomföras.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng