2023-02-06

Regeringen vidtar åtgärder mot LVU-kampanjen

Sedan december 2021 sprids desinformation om att svensk socialtjänst omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd. Enligt Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, finns inga indikationer på att kampanjen kommer vara över i närtid. Nu får MPF i uppdrag att stärka förmågan att möta påverkanskampanjer.

Rykten och desinformation sprids i framför allt sociala medier om att svensk socialtjänst kidnappar muslimska barn utan rättsligt stöd. MPF bedömer kampanjen som en av de allvarligaste på mycket länge. 

– Den här typen av desinformationskampanjer får förfärliga konsekvenser där socialsekreterarna inte längre kan utföra sitt viktiga jobb. Det drabbar barnen som far illa. Därför går regeringen nu fram med en rad nya åtgärder på flera fronter för att trycka tillbaka desinformationen och stärka socialtjänsten, säger statsminister Ulf Kristersson.

Åtgärderna inbegriper ett uppdrag till MPF att stärka förmågan att möta påverkanskampanjer. I uppdraget ingår bland annat att samverka med berörda myndigheter i andra länder som utsatts för liknande påverkanskampanjer. Myndigheten ska också regelbundet ta fram fördjupande lägesbilder gällande otillbörlig informationspåverkan, samt stödja drabbade aktörer med rådgivning inom strategisk kommunikation för att bemöta identifierad informationspåverkan.

Socialstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att motverka ryktesspridning och desinformation om socialtjänsten. Regeringen skjuter till 4 miljoner kronor för 2023 och förändrar uppdraget. Socialstyrelsen ska nu förstärka sitt arbete genom att föra fördjupad dialog med berörda aktörer samt arbeta för en ökad kunskapsspridning om socialtjänstens arbete. Det är av största vikt att Socialstyrelsen finns närvarande och kommunicerar fakta där desinformationen sprids, menar regeringen.

Regeringen har också beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet. Tilläggsdirektiven innebär att utredaren ska lämna författningsförslag som innebär att straffet för våld eller hot mot tjänsteman skärps och att ett nytt brott som tar sikte på förolämpningar mot tjänstemän införs. Utredaren får även i uppdrag att, för vissa särskilt utsatta offentliganställda, lämna författningsförslag som innebär minskad exponering av offentliganställdas namn i beslut och andra handlingar som dokumenterar åtgärder och ett starkare skydd för uppgifter om offentliganställda och deras närstående.

– Jag vill vara tydlig med att svensk lagstiftning varken diskriminerar kön eller religion. Jag vill också vara tydlig med att svensk socialtjänst inte kidnappar några barn. Socialtjänsten är välfärdens yttersta skyddsnät. Därför är desinformationskampanjen oacceptabel och regeringen tar nu krafttag mot desinformationen och ryktesspridningen, säger Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister.

– Det är oacceptabelt att till exempel poliser och socialsekreterare utsätts för våld, hot, trakasserier eller otillbörlig påverkan på grund av sitt yrke. I förlängningen utgör det också ett angrepp på samhället. Därför har regeringen nu fattat beslut om att ge skarpare tilläggsdirektiv till utredningen för att på allvar stärka skyddet för offentliganställda, säger justitieminister Gunnar Strömmer.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng