2022-11-03

Regeringen: ”Trygghet har blivit vår tids stora frihetsfråga”

Regeringen ökar rättsväsendets anslag med nästan 5 miljarder kronor i budgetproposi­tionen för 2023 och menar att ”den största offensiven någonsin mot den organiserade brottsligheten inleds nu”.

– Regeringen inleder nu den största offensiven i svensk historia mot den systemhotande organiserade brottsligheten. Redan i budgetpropositionen som lämnas till riksdagen nästa vecka gör regeringen omfattande satsningar för att stärka hela rättsväsendet och dess myndigheter för att fortsätta det offensiva arbetet mot de kriminella gängen, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Polismyndigheten ska växa med målet att polistätheten åtminstone ska motsvara genomsnittet inom EU. Brottsbekämpande myndigheter måste också få bättre verktyg, som utökade möjligheter till hemliga och preventiva tvångsmedel, nya sätt att ta brottsvinster från kriminella och minskad sekretess mellan myndigheter, menar regeringen.

Regeringen vill stärka socialtjänstens brottsförebyggande arbete samtidigt som föräldraskapsstödsprogrammen byggs ut. Dessutom får kommuner en temporär subvention av LVU-placeringar på SiS


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng