2024-02-02

Regeringen och myndigheter i möte om Tietoevry-attacken

De inbjudna myndigheterna ingår i samarbetet kring NCSC vars uppgift är att stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

På inbjudan av minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, samlades ledningarna för myndigheter i Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) i syfte att diskutera hanteringen av cyberattacken mot it-leverantören Tietoevry.

På mötet som ägde rum på Försvarsdepartementet deltog ledningarna för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Förvarets radioanstalt (FRA), Säkerhetspolisen, Post- och telestyrelsen (PTS), Försvarsmakten, Polismyndigheten, Försvarets Materielverk (FMV), samt berörda departement på Regeringskansliet.

– Det är viktigt att myndigheterna har en gemensam bild av vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra förutsättningarna att hantera liknande situationer i framtiden, säger Carl-Oskar Bohlin.

De inbjudna myndigheterna ingår i samarbetet kring NCSC vars uppgift är att stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.

– Sedan tidigare arbetar regeringen med en omorganisering av NCSC där strukturella förändringar kommer genomföras. Det är dock viktigt att den befintliga verksamheten hela tiden fortsätter förbättra sitt arbete och att den utvecklas givande rådande omvärldsläge och den antagonism som Sverige möter i cyberdomänen, säger Carl-Oskar Bohlin.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng