2022-12-31

Regeringen föreslår ett effektivare system för flyglarm och VMA

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ny samlad reglering av VMA-systemet. Den nya lagen tydliggör hur systemet ska fungera och ansvarsfördelningen mellan systemets olika aktörer. 

I den nya lagen samlas och regleras grunderna för varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, det så kallade VMA-systemet. Förslagen syftar till att säkerställa ett effektivt, robust och säkert varningssystem till skydd för människor, egendom och miljö i samband med olyckor och andra allvarliga händelser.

Genom den nya lagen tydliggörs att VMA-systemet ska kunna användas oberoende av om det råder fred eller höjd beredskap och ytterst i krig. Det föreslås också tydligare regler när det gäller ansvarsförhållanden i systemet – alltså vem som gör och beslutar vad, när VMA-systemet ska kunna användas och vilka kanaler som ska användas vid sändning.

Flyglarm är en särskild signal i utomhusvarningssystemet som kan användas för att varna befolkningen när det finns en fara för anfall från luften. Regeringen föreslår ett effektivare ansvarssystem i fråga om flyglarm där en och samma myndighet kommer att ges ett samlat ansvar för hela kedjan i en flyglarmssituation – från en begäran om sändning till att aktivera signalen i utomhusvarningssystemet.

– VMA-systemet är grundläggande för att kunna skydda medborgare och egendom. Med den här nya lagen får vi ett effektivt, robust och säkert varningssystem på plats som ska fungera både i fred och i krig, säger ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

VMA-systemet är det varnings- och informationssystem som används för att varna och ge vägledande information vid allvarliga händelser och olyckor, exempelvis terrorangrepp och kärnkraftsolyckor. Tillgängliga kanaler för sådana meddelanden är sändning i radio och tv, meddelanden till telefoner och genom ljudsignaler i utomhusvarningssystemet, i dagligt tal kallade ”Hesa Fredrik”.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng