2024-05-30

Regeringen: Fler ska kunna avtjäna fängelsestraff utomlands

Förslagen innebär att dömda personer ska kunna avtjäna fängelsestraffen i sina hemländer i fler fall än tidigare. Foto: Patrik Svedberg

I ett utkast till lagrådsremiss lämnas förslag till en ny lag om överförande av verkställighet från och till Sverige av bland annat fängelsestraff. Syftet är att snabba på processen och att öka antalet dömda som avtjänar fängelsestraff i sina hemländer.

– En utlänning som begår brott i Sverige ska så långt det är möjligt avtjäna straffet i sitt hemland. Det handlar om att minska trycket på Kriminalvården och värna skattebetalarnas pengar. De här förslagen är en viktig del i det arbetet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– För oss är det en självklar utgångspunkt att dömda icke-medborgare så långt det är möjligt får avtjäna sitt fängelsestraff i sitt hemland. I dag är en femtedel av alla som sitter i svenska fängelser utländska medborgare. En sådan här lag kan dessutom bidra till att kriminella personer inte blir kvar i Sverige efter avtjänat straff, säger Richard Jomshof (SD), ordförande i justitieutskottet.

Regeringens omläggning av rättspolitiken innebär att fler personer kommer sitta i fängelse, och under längre tid. Förslagen innebär att dömda personer ska kunna avtjäna fängelsestraffen i sina hemländer i fler fall än tidigare. Därigenom kan också belastningen på svenska anstalter minska, menar regeringen.

Förslagen innebär enligt regeringen bland annat att:

• en mer enhetlig och effektiv reglering införs för när Sverige kan begära och lämna bistånd med verkställighet av bland annat fängelsestraff i relation till länder utanför Norden och EU,

• frågor om överförande av verkställighet som huvudregel ska prövas på myndighetsnivå,

• möjligheterna att föra över fängelsestraff från Sverige utvidgas, och

• nya regler i syfte att påskynda processen vid överförande av fängelsestraff införs.

Lagändringarna, som nu remitteras, föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng