2023-06-04

Regeringen: A-kassan ska fungera i kris och krig

I december 2022 inträffade en it-incident hos en driftleverantör som flertalet arbetslöshetskassor anlitade.

Regeringen vill förbättra förutsättningarna för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera även vid störda förhållanden, allvarlig fredstida kris, höjd beredskap och ytterst krig. Därför ska en särskild utredare se över regelverket för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassornas deltagande i arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

– Det är avgörande att rätt person får rätt a-kassa i rätt tid. Arbetslöshetsförsäkringen har en central roll som en omställningsförsäkring när arbetssökande befinner sig mellan arbeten. Den måste vara motståndskraftig så att ersättning kan betalas ut även vid samhällsstörningar så som cyberattacker, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

I december 2022 inträffade en it-incident hos en driftleverantör som flertalet arbetslöshetskassor anlitade. Arbetslöshetskassorna valde då att stänga sina gemensamma it-system i förebyggande syfte. Nedstängningen förde med sig att utbetalning av arbetslöshetsersättning försenades och att handläggningstiden hos arbetslöshetskassorna ökade.

För att handläggning och utbetalning av arbetslöshetsförsäkringen ska kunna upprätthållas även vid störda förhållanden behöver arbetslöshetskassorna ha god beredskap. Förutsättningarna behöver förbättras för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera även vid störda förhållanden, allvarlig fredstida kris, höjd beredskap och ytterst krig. Regeringen har därför beslutat att en särskild utredare ska se över regelverket för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassornas deltagande i arbetet med krisberedskap och civilt försvar.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera situationer med störda förhållanden och utifrån analysen lämna förslag på hur arbetslöshetsförsäkringen ska handläggas och arbetslöshetsersättning ska kunna betalas ut i sådana situationer,
  • lämna förslag som medger att regeringen vid en allvarlig fredstida kris kan eller får föreskriva om undantag från bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen,
  • analysera behovet av tillfälliga avsteg från bestämmelser eller principer inom arbetslöshetsförsäkringen som ska gälla vid höjd beredskap och ytterst krig, och
  • föreslå hur arbetslöshetskassornas deltagande i arbetet med krisberedskap och civilt försvar kan förbättras.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng