2021-07-08

Rapport: Stor otrygghet bland lärare

28 procent av högstadielärarna och 10 procent av gymnasielärarna har utsatts för hotfulla situationer av elever flera gånger de senaste två åren. Arkivbild.

Nästan hälften av högstadielärarna och fler än var femte gymnasielärare har utsatts för en hotfull situation av en elev de senaste två åren, visar en rapport från Lärarförbundet.

28 procent av högstadielärarna och 10 procent av gymnasielärarna har utsatts för hotfulla situationer av elever flera gånger de senaste två åren.
 
– Varje drabbad lärare är en lärare för mycket. Hot och våld mot lärare riskerar att få allvarliga konsekvenser inte bara för den som drabbas utan för hela samhället. Det håller inte. Skolledare måste få ett bättre stöd, tillräckliga resurser och ett starkt mandat från huvudmännen att leda arbetet mot hot och våld, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

DN rapporterar samtidigt om hur lärare på en skola i Göteborg har behövt bära överfallslarm. Och flera skolor tar hjälp av väktare för att skapa lugn. 

Drygt 1 000 lärare och ombud berättar i Lärarförbundets nya rapport om hur situationen med hot och våld ser ut på deras arbetsplatser. Det är en problembild som spänner över mycket – från fysiskt våld av elever, som 16 procent av högstadielärarna råkade ut för under 2020, till verbalt våld av vårdnadshavare som drabbade 10 procent av gymnasielärarna samma år.
 
Undersökningen visar att de flesta skolor har rutiner och policys gällande hot och våld men att det finns brister i det förebyggande arbetet och i hur incidenter hanteras. Det gäller till exempel anmälningar av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket.
 
– Det är helt centralt att en uppryckning sker, både av nationellt ansvariga politiker och av lärararbetsgivarna. Lärare har valt sitt yrke med stolthet och ska inte behöva riskera att hindras i sitt yrkesutövande av hot eller våld, säger Johanna Jaara Åstrand.
 
Om inget sker riskerar situationen att spä på en redan allvarlig lärarbrist – 16 procent av högstadielärarna och 14 procent av gymnasielärarna har funderat på att lämna yrket på grund av situationen med hot och våld. Fler vuxna i skolan och mindre klasser skulle enligt lärarna och ombuden själva vara en viktig åtgärd för att få bukt med problematiken.
 
– Det förebyggande arbetet är a och o. Lärare måste få möjlighet att bygga förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare. Därför måste politikerna backa upp sina rektorer och lärare med tydliga regelverk, ökade kringresurser och nolltolerans mot hot och våld. Lärare ska aldrig behöva stå ensamma i svårhanterliga situationer, säger Johanna Jaara Åstrand.Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng