2023-05-10

Rapport: Hybrid-IT och multi-cloud är här för att stanna

Hybrid-IT och blandade miljöer är här för att stanna. Dem slutsatsen dras i en ny global rapport från säkerhetsföretaget F5.

I den nionde upplagan av State of Application Strategy Report (SOAS) deltog över 1 000 IT-beslutsfattare och mer än en femtedel uppger att deras applikationer finns i hela sex olika miljöer. Blandningen leder till en rad olika säkerhets- och driftutmaningar – vilket ökar efterfrågan på lösningar som adresserar detta och är byggda för multi-cloud.

– Företagen har oftast bestämda mål när de ska välja applösning och allt fler inser att det inte finns en miljö som passar alla. En digital verksamhet kräver att de kan anpassa sin IT-infrastruktur så att det blir enklare att arbeta i flera moln och blandade miljöer, säger Lori MacVittie, Distinguished Engineer på F5 och rapportens medförfattare.

Egna installationer är fortfarande vanligast

Samtidigt som hybrida lösningar blir allt vanligare, slår den nya rapporten fast att efterfrågan på publika molnlösningar nu börjar avta. Under 2018 planerade 74 procent av de tillfrågade att distribuera ”upp till hälften” av sina appar i ”ett moln”. I dag uppger knappt hälften av de tillfrågade företagen (48 procent) att de bara har några appar i molnet och i genomsnitt har de endast 15 procent av sina appar i molnet.

Efter år av nedgång växte andelen applikationer som finns i traditionella, lokala datacenter med 2 procent under 2022 till 37 procent. Andelen lokala installationer överstiger 50 procent eftersom både traditionella och molnbaserade miljöer kan köras lokalt.

Allt fler företagsappar flyttas hem

Även om andra modeller som offentliga moln (public cloud) och programvara som tjänst (SaaS) växt under de senaste åren, planade de ut eller minskade något under året. Att applikationer kan flyttas hem till den egna miljön är en viktig drivkraft bakom den trenden.Den fortsätter i hög takt för andra året i rad: mer än en tredjedel (43 procent) flyttar hem sina appar eller planerar att göra det inom kort. Behovet av att kunna ta kontroll över sina appar när de befinner sig i olika moln är det främsta motivet enligt 54 procent av de som deltog i undersökningen.

Sådana förändringar sker framför allt inom finansiella tjänster, telekom och teknik – de branscher som sannolikt använder flera olika molnlösningar och också har den kompetens som behövs för att effektivt hantera apparna i sina egna miljöer. Bara 17 procent av företagsapparna lagras i privata moln – knappt hälften så många som i lokala installationer. Appar som levereras som tjänst (SaaS) uppgår till 16 procent, även om det tekniskt sett är en modell för att använda tjänster, inte implementera dem.

Appsäkerhet och leveransteknik är också distribuerad

59 procent av företagen har förlagt appsäkerhet och leveranstjänster till sina egna miljöer, och ett lika stort antal har minst en installation i molnet. Molninstallationer är särskilt vanliga för säkerhetslösningar. Men att erbjuda appsäkerhet och leverans som en tjänst växer i popularitet. Nästan en tredjedel (30 procent) använder den metoden för att utöka antalet appar i blandade miljöer – utan att drabbas av ökad komplexitet eller minskad kontroll.

Lösningar för identitets- och åtkomsthantering (IAM) som SSL VPN, enkel inloggning (SSO) och federerad identitet är i dag de vanligaste apptjänsterna.

Utmaningarna med flera moln består

Nästan nio av tio av de deltagare i undersökningen som arbetar med blandade molnlösningar uppger att de ser flera utmaningar i form av säkerhet, prestanda och kostnad. Den största utmaningen 2023 är att verktyg och API:er är alltför komplexa eftersom det saknas standardisering eller att verktygen som används för olika modeller inte fungerar med varandra (39 procent). Att kunna använda konsekventa säkerhetspolicyer är den näst största utmaningen för andra året i rad (36 procent), prestandaoptimering (36 procent) och att identifiera det mest kostnadseffektiva molnet för appen (35 procent).

– Dessa utmaningar är utan tvekan den största anledningen till att företag i USA och inom EMEA ser nätverk med flera moln som den mest spännande trenden under de närmaste åren, säger Lori MacVittie på F5.

För att hålla jämna steg rekommenderar rapporten att företag använder en kombination av arbetssätt, inklusive att anlita IT-experter med rätt kunskap, använda processmetoder som ”site reliability engineering” (SRE) och verktyg för implementeringspolicyer som utgår från det resultat man vill uppnå.

Företagen behöver också utforska lösningar för appsäkerhet och leverans som kan köpas som en tjänst – och användas på samma sätt för alla appar och arkitekturer, enligt F5, som är en leverantör av applikationssäkerhetslösningar och som 2022 lanserade en unik adaptiv Saas-tjänst för skalbar och säker apputveckling – F5 Distributed Cloud Service. Den  innefattade  tjänster för säkerhet, multi-cloud och edge computing.  

Om rapporten

Över 1 000 IT-beslutsfattare från hela världen deltog och svarade på frågor som utmynnade i rapporten i State of Application Strategy Report (SOAS) av F5. Liksom tidigare år kommer respondenterna från en rad olika branscher. I år var offentlig sektor mer välrepresenterad än tidigare och teknikföretagen något färreLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng