2024-03-24

Räddningstjänsten larmades nästan 100 000 gånger

Nu finns statistiken över räddningstjänstens insatser i MSB:s nya statistikdatabas. Den kommunala räddningstjänsten larmades till cirka 96 600 inträffade eller befarade olyckor under förra året, vilket är på samma nivå sedan 2020.

Antalet bränder eller brandtillbud i byggnader var 10 300 under 2023 varav 5 900 av dem var bränder i vanliga bostäder. Bränderna i byggnader och bostäder var på samma nivå som tidigare år.

Räddningstjänsten larmades till knappt 17 000 trafikolyckor under förra året, vilket är på samma nivå som 2020–2022, men färre än åren före pandemin.

Naturolyckor och bränder i skog och mark varierar mer över tid beroende på vilket väder det varit under året. Under maj och juni 2023 var det varmt och flera bränder i skog och mark. Under maj och juni var det 3 100 bränder, vilket var lika många som under samma period det varma året 2018. Under 2023 var det ovädret Hans i augusti, framförallt i Västra Götalands län och Örebro län, som gav flest insatser av räddningstjänsten på grund av översvämningar (450 stycken).

Utöver de inträffade och befarade olyckorna har räddningstjänsten varit på 14 000 uppdrag ”I väntan på ambulans” och 8 500 andra uppdrag (som bärhjälp till ambulans eller hjälp till polis).


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng