2021-04-09

Räddningstjänsten: färre olyckor och automatlarm

Räddningstjänsten larmades ut till 8 000 färre insatser 2020.

Räddningstjänsterna larmades ut till närmare 120 000 insatser under 2020.
– Det är en minskning från 2019 med ungefär 8 000 insatser. Bland annat har trafikolyckor och automatlarm minskat, säger Mikael Malmqvist på MSB.

Sedan 1996 har MSB (fram till 2009 var det Räddningsverket) publicerat räddningstjänsternas insatsstatistik. Statistiken bygger på att räddningstjänsten själv ska rapportera in hur många larm de haft. Statistiken visar vilka typer av insatser som räddningstjänsten har larmats till och vilka åtgärder som vidtas vid en olycka. Statistiken för 2020 visar att räddningstjänsten larmades ut till nästan 120 000 insatser vilket är en minskning jämfört med de 128 000 insatser som rapporterades in under 2019.  

– Något som vi kan se i statistiken är att trafikolyckor nu minskat, efter att de tio senaste åren ökat. Naturolyckor har ökat mycket procentuellt men det beror på de översvämningar och stormar som drabbade Sverige under 2020. Det är ju kraftigt väderberoende och de är få till antalet så några fler har stor procentuell påverkan, säger Mikael Malmqvist, som arbetar med statistik på MSB.

Det går inte att redogöra för om det funnits en eventuell påverkan på pandemin i insatsstatistiken, menar MSB. En sådan fördjupad analys kan eventuellt komma nästa år.

Efter varje räddningsinsats eller akut uppdrag av annat slag dokumenterar räddningstjänsten vad som har hänt och vilka åtgärder som har vidtagits i en händelserapport. Rapporterna skickas till MSB för mottagning och kontroll. 

Statistiken används av olika användare inom skilda delar av samhället. Den kanske viktigaste användargruppen är kommunal räddningstjänst. Statistikuppgifterna ligger till grund för de riskanalyser som kommunernas handlingsprogram bygger på och statistiken behövs för uppföljning och utvärdering av programmen. MSB använder sig av statistiken för att ta fram nationella riskbilder, uppföljning av strategin för stärkt brandskydd, inriktning av verksamhet och mycket mer. Statistiken används även av experter inom framför allt brandskydd, som till exempel Brandskyddsföreningen och försäkringsbranschen. Även forskare behöver detaljerade statistikuppgifter för sina analyser.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng