2022-01-14

Polisen vill använda kameror mer i kampen mot narkotika

Polisen använda information från kamerabevakning i större utsträckning för att bekämpa den illegala handeln med narkotika.

Polismyndigheten ser behov av att kunna kontrollera inrikes postförsändelser, använda information från kamerabevakning i större utsträckning och fördjupa samarbetet med Tullverket, för att bekämpa den illegala handeln med narkotika.

Det framgår av en rapport som nu lämnats över till regeringen.

  Narkotikahandeln är en central inkomstkälla för kriminella aktörer och har professionaliserats avsevärt. Därför måste vi vässa vår förmåga, säger Stewe Alm, narkotikaexpert vid polisens Nationella operativa avdelning, Noa.

Den öppna, fysiska narkotikahandeln, den som sker på gator och torg, finns ofta i utsatta områden och har många gånger koppling till konflikter där skjutvapenvåld använts. Handeln på den öppna eller krypterade webben där marknadsföringen, beställningen och betalningen sker digitalt ökar för varje år. En stor del av narkotikan transporteras genom den vanliga postgången. Distributionen sker alltså via sorteringsterminaler, brevbärarkontor och utlämningsställen.

  Uppskattningsvis skickas upp till en miljon narkotikaförsändelser med inrikes post varje år. Och det är i huvudsak brev som används för narkotikaleveranser. Anledningen till det är sannolikt att paket är spårbara och att risken är mindre att upptäckas om man använder brev, säger Stewe Alm.

Genom det nära samarbetet med andra länder genom Europol har Polismyndigheten fått tillgång till krypterad kommunikation mellan kriminella. Det har i sin tur gett goda möjligheter att kartlägga och inleda förundersökningar mot den narkotikarelaterade kriminaliteten.

  Vi har gjort mycket för att bekämpa den illegala handeln med narkotika och vet idag betydligt mer om denna typ av brottslighet. Det är ett komplext problem som påverkar hela samhället. Vi behöver utveckla vår förmåga att prioritera vilka delar av verksamheten som måste förstärkas för att få maximal effekt i det brottsbekämpande uppdraget. Det gäller också arbetet mot narkotikabrottsligheten, säger Johan Olsson, chef för Noa.

Ytterligare en åtgärd som bedöms som avgörande är ett intensifierat samarbete med Tullverket för att förhindra att gränsövergångar utnyttjas av den organiserade brottsligheten. Ett sådant förslag, som också tidigare lyfts av Brottsförebyggande rådet, är att Polismyndigheten och Tullverket undersöker möjligheterna att utforma ett gemensamt underrättelsesystem för att kunna dela information.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng