2022-10-27

Polisen: Vi behöver mer kameror och teknik

Allt fler domar efter de våldsamma upploppen under påskhelgen har fastställts med mångåriga fängelsestraff. Mycket tack vare bevisning i form av kamerabilder. Arkivbild.

Det grova våldet var i fokus under det pressmöte som polisen höll under onsdagen, som bland annat handlade om hur polisen behöver förändra sina arbetssätt för att möta brottsutvecklingen.

– Vi har en god lägesbild över utvecklingen. I grunden är den organiserade brottsligheten affärsmässig med syfte att generera stora vinster. Dagens skjutningar är något annat. Unga män som vill visa handlingskraft och vinna status. Det är känslostyrt och oordnade konflikter. Avsaknad av traditionella hierarkier och tystnadskultur råder. Därför måste polisen totalt ställa om för att möta det här angreppssättet, säger Anders Thornberg.

I arbetet mot det grova våldet poängterade rikspolischefen värdet av det nya skjutvapencentret. Det ökar förmågan att följa vapen på ett annat sätt och hitta samband mellan olika skjutningar. Anders Thornberg efterfrågade också fler tekniska hjälpmedel.

– Vi behöver få tillgång till mer krypterad kommunikation. Det är där man styr och leder de här olika morden och uppgörelserna, sa rikspolischefen och lyfte det faktum att Encrochatt, Sky och Anom så här långt lett till att drygt 380 personer dömts till över 2 200 fängelseår.

Tekniska hjälpmedel kom även på tal när Anders Thornberg pratade om utredningsarbetet efter de våldsamma upploppen under påskhelgen. Allt fler domar har fastställts med mångåriga fängelsestraff. Mycket tack vare bevisning i form av kamerabilder.

– Vi har fler kroppskameror, tillfälliga och fasta kameror, och drönare ute. Det har varit helt avgörande. Att dokumentera är nödvändigt för att kunna lagföra efteråt. Ska vi lyckas i framtiden behöver vi kunna lyssna på krypterade meddelanden och vi behöver mer kameror och teknik, på grund av den stora tystnadskultur som råder.

Rikspolischefen berättade även att han nyligen träffat nye justitieministern Gunnar Strömmer.

– Mycket av det vi ser i Tidöavtalet på det brottsbekämpande området ligger i linje med det vi efterlyst och pratat om i många år. Utan att peka ut enskilda åtgärder tycker jag det är viktigt att alla förslag utreds och prövas noggrant. Sedan får riksdagen avgöra vilka förutsättningar polisen ska ha.

På pressträffen medverkade även Stefan Hector, chef på operativa enheten på Noa, och berättade om myndighetens sektorsansvar. Det innebär att Polismyndigheten ska leda arbetet med att samordna åtgärder, inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap, inom sektorn ”Ordning och säkerhet”. I den ingår även Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.

– Vi förbereder oss tillsammans för olika scenarier som skulle kunna inträffa. Vi förbereder också vårt Nato-medlemskap och polisens roll om vi går med. Skulle det bli höjd beredskap och krig har polisen i uppgift att stödja totalförsvaret samtidigt som vi genomför vårt vanliga arbete, inom ramen för vårt uppdrag, sa rikspolischefen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng