2023-02-25

Polisen om 2022: Ett utmanande år påverkade resultatet

Årsredovisningen visar att polisens utredningsresultat sammantaget utvecklades negativt.

Under 2022 ställdes polisen inför många utmaningar. Det grova våldet, den organiserade brottsligheten och den kraftigt ökade efterfrågan på pass är några av faktorerna som lyfts fram i årsredovisningen för 2022. 

2022 var på många sätt ett tufft år för polisen. Det präglades av ett ökat våld och det högsta antalet skjutningar sedan mätningarna påbörjades 2017. Till det kommer annan grov brottslighet, narkotikahandel, bedrägerier, välfärdsbrott och kriminella företag.   

Årsredovisningen visar att polisens utredningsresultat sammantaget utvecklades negativt. Antalet ärenden som redovisades till åklagare minskade och antal öppna ärenden ökade. Detta beror delvis på ett minskat ärendeinflöde, men även på faktorer inom polisen.   

– Vi har vässat vår förmåga att agera mot kriminella aktörer och bekämpa den grova brottsligheten, men utredningarna av dessa brott är komplexa och tar mycket resurser. Samtidigt behöver vi stärka det trygghetsskapande arbetet, klara upp fler brott och ge fler brottsoffer upprättelse, säger rikspolischef Anders Thornberg.

När pandemins restriktioner hävdes ökade efterfrågan på pass markant och väntetiderna blev långa. Genom rekrytering av passhandläggare, omfördelning av personal och förlängda öppettider kunde väntetiderna återgå till det normala vid årets slut.

Vad gäller polisens tillväxt så ökade antalet medarbetare, både totalt och sett till de poliser som arbetar i lokalpolisområdena. Rekryteringskapaciteten var inte tillräcklig vilket påverkade polisens förmåga att anställa i önskad takt.

De stundtals långa svarstider på 114 14 var också en utmaning under 2022 och åtgärder vidtogs för att stärka den funktionen, menar polisen.

– Vi har lämnat ett påfrestande år bakom oss. Trycket på polisen är hårt och medarbetare på alla nivåer, inom alla specialiteter och yrkesområden kämpar på varje dag året runt för att göra hela Sverige tryggt och säkert. Med full kraft arbetar vi för att hantera de utmaningar som finns, säger rikspolischef Anders Thornberg.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng