2022-10-08

Polisen kameraövervakar Hässleholm med drönare

På grund av den senaste tidens skjutningar och sprängningar i Hässleholm har polisen beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av drönare.

Beslutet gäller under tiden 7 oktober 2022 till och med 13 oktober 2022 och det handlar om centrala Hässleholm.

Det område som övervakas begränsas av Pilgatan – Viaduktgatan i norr, Österåsgatan i öster, Kristianstadsvägen i söder och Gethornskroken – Vankivavägen i väster.

 
Om kamerabevakning med drönare

• Polisen har rätt att bevaka en plats med kamera utan tillstånd om det finns risk för allvarlig brottslighet och syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

• Polisen har också rätt att använda filmmaterialet i utrednings- och lagföringsarbetet. Materialet kan alltså komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.

• Den som hanterar luftfartyget får inte filma in i bostäder eller andra integritetskränkande platser, utan enbart platser som är allmänna.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng