2021-04-04

Polisen har granskat regionledningscentralerna

Internrevisionen har på uppdrag av rikspolischef Anders Thornberg granskat effektiviteten inom regionledningscentralerna (RLC). Centralerna är enhetliga men har inte bidragit till utveckling av att förebygga och klara upp vardagsbrott.

Internrevisionen har bland annat granskat RLC-uppdragets överensstämmelse med styrdokument, undersökt kontaktytorna mot medborgare, tittat på arbetsflöden och stödsystem samt undersökt om styrning, ledning och uppföljning är optimalt anpassade för uppgiften.

Polismyndighetens sju regionledningscentraler bildades 2015 i samband med polisens omorganisation. Det primära uppdraget är att ta emot allmänhetens samtal och bedöma om det ska ske ett ingripande och i så fall vilken typ av insats, för att därefter styra resurserna till platsen. Regionledningscentralerna tar under ett år emot cirka 2,3 miljoner samtal och utgör ett nav i polisens operativa verksamhet.

Granskningen visar att etableringen av RLC lyckats med att skapa ett enhetligt sätt att styra den operativa polisverksamheten i syfte att öka förmågan att leda verksamheten, särskilt vid komplexa och större händelser.

När det gäller förankring i lokalsamhället och förmågan att förebygga och klara upp vardagsbrott finns däremot enligt granskningen inga tydliga tecken på att RLC har bidragit till en sådan utveckling, menar polisen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng