2023-05-01

Polisen: Behöver anpassa arbetssätt för att bekämpa kriminella nätverk

I delredovisningen konstateras att Polismyndigheten behöver säkerställa ökad operativ förmåga att bekämpa grova brott med koppling till kriminella nätverk.

I slutet på januari 2023 fick Polismyndigheten ett regeringsuppdrag att säkerställa ökad operativ förmåga att utreda och klara upp grova brott med koppling till kriminella nätverk.

I delredovisningen konstateras att Polismyndigheten behöver säkerställa ökad operativ förmåga att bekämpa grova brott med kopp­ling till kriminella nätverk i en vidare bemärkelse, det vill säga ökad förmåga att utreda och klara upp – men även att förhindra och avvärja.

Polisanställda med olika typer av kom­pe­tens behöver i än större utsträckning arbeta som en svensk polis obe­roende av geografiska och organisatoriska gränser så att myndighetens sam­lade resurser fungerar som en helhet. Det kräver bland annat anpassade ledningsformer och arbetssätt, vilket kommer att analyseras närmare i det fortsatta arbetet inom ramen för regeringsuppdraget, skriver polisen.

Andra frågor som ingår i arbetet framåt är förutsättningar för ökad kapacitet och förmåga i den forensiska verksamheten, kompetensutveckling samt överväganden kring hur verksamheterna vid nationella operativa avdelningen kan renodlas. Därtill ska för­ändringar i ansvaret för styrning och ledning övervägas i syfte att skapa flexibilitet och att frigöra handlingskraft i den operativa verksamheten.

Uppdraget delredovisas till regeringen den 28 april 2023 och ska slutredovisas den 30 oktober 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng