2023-02-26

Ökning av antalet efterlysta maskiner under fjärde kvartalet

Av de 161 efterlysta maskinerna och redskap är det enbart 30 som har återfunnits.

Under 2022 efterlystes 161 entreprenadmaskiner och redskap. 45 procent av maskinerna efterlystes under fjärde kvartalet. Av de efterlysta maskinerna är 81 procent fortfarande borta. Under året efterlystes även 70 traktorer och av dessa är 67 procent fortfarande borta. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst. 

I fjol efterlystes totalt 161 entreprenadmaskiner och redskap. Detta kan jämföras med 2021 då 204 entreprenadmaskiner/redskap efterlystes.

– Ser vi till det totala antalet efterlysta maskiner och redskap under året så är det en minskning jämfört med 2021. Dock har antalet efterlysningar av maskiner och redskap ökat rejält under fjärde kvartalet och vi tror tyvärr att det kommer fortsätta så ett tag framöver, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

Under fjärde kvartalet har 73 maskiner och redskap efterlysts. Det är 45 procent av det totala antalet efterlysta maskiner och redskap under året. Detta kan även jämföras med samma period 2021 då det efterlystes 25 maskiner/ redskap.

– Det finns en stor efterfrågan av maskiner ute i Europa och vi ser nu att stölderna ökar, säger Fredrik Lindstedt.

Av de 161 efterlysta maskinerna och redskap är det enbart 30 som har återfunnits. 131 stycken, 81 procent, är fortfarande borta.

– Det är bekymmersamt att så lite av godset anträffas. När det gäller oregistrerat gods är troligtvis förklaringen att mycket gods saknar märkning och därmed försvårar chansen till återfinnande eftersom man inte kan identifiera maskinen, säger Fredrik Lindstedt.

Under året har det även efterlysts 70 traktorer vilket kan jämföras med 2021 då det efterlystes 68 traktorer. Av de efterlysta traktorerna är enbart 23 återfunna vilket innebär att 47 stycken, 67 procent, fortfarande är borta. Anledningen till den höga andelen traktorer som inte har återfunnits kan förklaras med att mycket av detta gods försvinner utomlands vilket gör att chansen för återfinnande minskar ordentligt.

Flest efterlysningar av maskiner/redskap görs i polisregion Stockholm (54) och polisregion Väst (21). Flest efterlysningar av traktorer görs däremot i polisregion Syd.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng