2019-01-16

Ökat förtroende för rättsväsendet

Ungefär hälften av befolkningen uppger att de har mycket eller ganska stort förtroende för polisen. Det visar Nationella trygghetsundersökningen 2018 från Brottsförebyggande rådet (Brå), som publicerades igår.

Vid den förra mätningen hade förtroendet för rättsväsendet minskat, men under 2018 har det ökat igen. Nu uppger 47 procent att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för rättsväsendet som helhet.

Förtroendet har också ökat för två enskilda myndigheter: polisen, som 49 procent uppger sig ha ett mycket eller ganska stort förtroende för, samt Kriminalvården, (32 %). Förtroendet för åklagarna och domstolarna ligger dock på samma nivåer som 2017.

– Förtroende för rättsväsendet och de enskilda myndigheterna som ingår där, är viktigt i ett samhälle. Om den som utsätts för brott inte vill eller vågar anmäla eller ställa upp som målsägare eller vittne, så innebär det svårigheter för rättsväsendet, säger Sofie Lifvin, utredare på Brå.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng