2019-04-09

Ökade möjligheter för skyddsvakter att ingripa mot drönare

För att förstärka säkerheten kring skyddsvärda verksamheter har regeringen överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet där det föreslås ändringar av skyddslagens bestämmelser.

Ett skyddsobjekt är en byggnad, en anläggning ett område eller ett objekt som har beviljats förstärkt skydd mot sabotage, terroristbrott, spioneri eller andra grova brott. Vad som är ett skyddsobjekt regleras i skyddslagen och kan beslutas av länsstyrelserna, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen eller regeringen.

Det nya förslaget från regeringen utökar möjligheterna för skyddsvakter att ingripa mot obemannade farkoster som befinner sig inom, i närheten av eller över ett skyddsobjekt. Om inte andra metoder räcker till föreslås skyddsvakterna "få använda våld" mot farkosten.

Regeringen vill också utöka listan antalet verksamheter som i lagens mening räknas som skyddsvärda. Bland annat att nuvarande lista utökas för att omfatta posthantering, alarmering, livsmedelsförsörjning och försörjning av andra förnödenheter av betydelse för Sveriges försörjningsberedskap. Fartyg som används för transport av kärnämnen och vissa militära fordon ska också kunna bli skyddsobjekt.

Om det skulle bli krig eller om regeringen beslutat om höjd beredskap är det, enligt gällande lag, möjligt att fatta beslut om att också göra andra byggnader, anläggningar och områden till skyddsobjekt än de som räknas upp i skyddslagen. I lagrådsremissen föreslår regeringen att den möjligheten ska utökas så att regeringen kan fatta såna beslut också i övrigt när en förändrad hotbild innebär att yttre hot måste kunna hanteras.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng