2022-04-06

Ökade möjligheter att ta egendom från kriminella

I en proposition som lämnats till riksdagen föreslår regeringen bland annat utökade möjlig­heter för Kronofogdemyndigheten till utmät­ning på distans när polisen påträffar egendom i sin verk­samhet.

Förslaget innebär till exempel att om polisen påträffar egendom, så som klockor eller bilar hos personer som ägnar sig åt organiserad brottslighet, ska föremålen kunna tas om hand omedelbart, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson.

I propositionen föreslår regeringen också lag­ändringar som inne­bär nya verktyg för att under­lätta Krono­fogde­myndig­hetens arbete.

– Genom vassare verktyg och mer samarbete kan Krono­fogde­myndig­hetens arbete stärkas ytterligare, säger finans­minister Mikael Damberg.

I propositionen föreslås följande:

  • Förbättrade möjlig­heter att genomföra utmätning på distans när Polis­­myndigheten påträffar egendom i sin verksamhet.
  • En skärpning av gälde­närens och tredje mans skyldighet att lämna upplys­ningar i mål om utmätning.
  • Ett tydlig­görande av ramarna för Krono­fogde­myndig­hetens utredningar i syfte att ytter­ligare stärka såväl effekti­viteten som rätts­­säker­heten i myndig­hetens verk­samhet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng