2023-01-28

Ökade medel för hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar

Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har träffat en överenskommelse för 2023 om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Regeringen ökar medlen till regionerna från 200 miljoner kronor för 2022 till 400 miljoner kronor för 2023. Ökningen föranleds av en ambitionshöjning i hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. 

– Vi vidareutvecklar nu de insatser som regionerna har påbörjat inom ramen för tidigare överenskommelser för att säkerställa att det sker en förflyttning framåt inom beredskapen i hälso- och sjukvården. Rysslands anfallskrig mot Ukraina i februari förra året visade på vikten av att stärka detta arbete skyndsamt, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. 

– Sjukvården är en samhällsviktig funktion, som måste upprätthållas även i fredstida kriser och krig. Den här överenskommelsen ger regionerna förutsättningar att fortsätta det långsiktiga   arbetet med civilt försvar i hälso- och sjukvården, säger Marie Morell, ordförande i sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Syftet med överenskommelsen, som tecknats årligen sedan 2018, är att stärka hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar med anledning av att planeringen för totalförsvaret återupptagits.

Insatserna inom överenskommelsen 2023 omfattar:

  • krigsorganisation och dess bemanning
  • samverkan och ledning
  • planeringssamverkan
  • utbildning och övning 
  • omhändertagande av många skadade
  • försörjningsberedskap 
  • andra robusthetshöjande åtgärder (bl.a. informations- och cybersäkerhet samt kontinuitetshantering)

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng