2021-12-03

Ökad risk för kreditbedrägerier under julhandeln

Under julhandeln när beställningarna av varor blir fler ökar också risken för företag att drabbas av kreditbedrägerier. Svensk Handel blir uppmärksammade på fall där företag skickat en stor mängd varor men i slutändan inte får en krona i betalt. Var alltid uppmärksam på vem du skickar dina varor till och använd gärna Bank-ID, menar Svensk Handel.

Det är relativt enkelt att beställa varor i en annat företagsnamn. I många fall krävs det bara ett företagsnamn eller personnummer, en e-postadress och information kring var varorna ska levereras. Sedan väljer bedragaren att betala mot faktura, först efter det att varorna levererats. I de fall bedragarna är framme står det drabbade företaget utan såväl varor som betalning.  

Känner du dig osäker se till att var uppmärksam på beställarens e-postadress, verkliga adress och kontaktuppgifter, uppmanar Svensk Handel. Få företag använder hotmail eller gmail som e-postadress och om företaget saknar verklig adress (bor i en postbox) eller om styrelsen i företaget bor långt från företagsadressen, då kan det vara goda skäl att vara extra misstänksam.

Var extra uppmärksam på följande beteenden och mönster:

 • Stora beställningar som rör produkter som är lätta att omsätta.
 • Kunder som vill ha brådskande leverans oavsett kostnad.
 • Många beställningar från samma kund under en relativt kort tidsperiod
 • Oproportionerligt många beställningar rörande samma typ av varor, från en och samma kund.
 • Beställningar där transaktionsförsök tidigare avvisats.
 • Beställningar som görs vid andra tillfällen än normen (till exempel på natten)
 • Beställningar där kunden begär att leverans ska ske till anmärkningsvärda adresser (till exempel på gatan utanför angiven adress, källarrum, lastkaj etc.)

Var extra uppmärksam på följande gällande företaget:

 • På beställarens e-postadress, få företag använder exempelvis hotmail/gmail som företagsadress
 • Om företaget saknar verklig adress (bor i en postbox) eller där styrelsen bor långt från företagets adress
 • Om företaget saknar kontaktuppgifter. Ett mailformular är sällan tillräckligt.
 • Om företaget nyligen registrerades, bytt styrelse alternativt registrerade nytt domännamn.
 • Om företagets styrelsemedlemmar tidigare varit inblandade i konkurser. Framför allt om de klivit ur styrelsen precis innan konkursen verkställdes.  
 • Osannolik kreditaktivet på kunden (syns på en kreditupplysning). Här är det viktigt att inte förlita sig på gratistjänsterna, de kan ge viktiga ledtrådar men ersätter inte en riktig kreditupplysning
 • Dissonans mellan företags SNI-kod och faktiskt verksamhet. Exempelvis: ”SNI = Pizzeria Verksamhet = Bilhandel”.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng