2021-02-05

Offentlig informationshantering ska bli mer effektiv

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning har tillsammans med MSB och flera andra myndigheter lagt grunden för en gemensam digital infrastruktur. Den ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med det offentliga.

Myndigheterna har inom ramen för uppdragen påbörjat etablering av de delar som ska ingå i den digitala infrastrukturen. Exempelvis ett ramverk för grunddata, API-hantering och den digitala tjänsten Mina ombud. En fullt utvecklad digital infrastruktur ska underlätta för medborgare och företagare i deras myndighetskontakter för att en uppgift till exempel bara ska behöva lämnas en gång, uppger MSB.

Tillsammans har man även tagit fram förslag på två nya förordningar, förutsättningar för finansiering samt en långsiktig plan för hur arbetet ska fortsätta och intensifieras från 2021 och framåt. Ökad tillgång till data och ett ökat informationsflöde mellan aktörer bäddar för stora tidsvinster och lägre kostnader inom det offentliga, menar MSB.

Gemensam användning och utbyte av information förutsätter också gemensamma insatser på informations- och cybersäkerhetsområdet. Myndigheterna har under arbetet behövt hitta vägar för att gemensamt kunna styra, identifiera behov och skydda den centrala infrastruktur som nu växer fram. Tillit mellan såväl ingående myndigheter som från företag och medborgare som är i kontakt med myndigheter är viktiga ingångsvärden i informationssäkerhetsarbetet. Områden som arkivhantering, dataskydd och säkerhetsskydd behöver också hanteras på ett proaktivt och enhetligt sätt när arbetet nu går framåt. 

– Digitalisering och säkerhet behöver gå hand i hand. När så många nu går ihop för att på ett helt nytt sätt ta detta stora kliv mot att skapa gemensam nytta och värden men också gemensamma beroenden ser vi att det är viktigt att MSB är med och bidrar från start. Detta har MSB gjort genom att aktivt delta i styrningsarbetet och börjat anpassa det stöd vi redan har efter den nya styrningsstruktur och digitala infrastruktur som växer fram i svensk offentlig förvaltning, säger Åke Holmgren, avdelningschef, avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng