2021-09-04

Nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst från 2022

MSB har utvecklat nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst som ersätter de nuvarande ledningsutbildningarna från och med 2022. Syftet med de nya utbildningarna är att bidra till en ledningsutbildning anpassad till nutidens och framtidens räddningstjänstorganisationer, menar MSB.

Utvecklingsarbetet har skett i mycket nära samarbete med projektet för ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst, ELS, men även utredningar, förändrad lagstiftning och kommande föreskrifter har varit katalysatorer för utvecklingen av de nya utbildningarna.

MSB har haft löpande dialog med räddningstjänsten under utvecklingsarbetets gång för att säkerställa att de nya utbildningarna går i takt med de utvecklingsarbeten som räddningstjänsten själva bedriver för att stärka ledningen av kommunal räddningstjänst.

– Det känns oerhört glädjande och spännande att kunna lansera ett helt nytt utbildningssystem inom området ledning av kommunal räddningstjänst. Vi är ödmjuka inför starten under våren 2022 med allt var det innebär med att sjösätta helt nya kurser, både för branschen och för oss som utbildningsorganisation. Vi kommer löpande utvärdera arbetet allteftersom de nya kurserna genomförs. Alla är måna om att vi som myndighet ska leverera och genomföra utbildning med hög kvalitet som taktar med den utveckling som sker ute i landet. Dialogen mellan MSB och räddningstjänsten om det nya utbildningssystemet kommer därför att fortsätta under hösten, säger Anders Forsell, projektledare för utvecklingsarbetet.

Utbildningssystemet för ledningsutbildningar har tonvikt på uppgifts- och insatsledning, samt larmskedet och systemledning, hur dessa samverkar och vad som kan ses som specifikt för respektive område.

Utbildningssystemet bygger på en modulbaserad struktur där olika kurser kan genomföras steg-för-steg eller som paket beroende på vilka typer av behov som bland annat räddningstjänstorganisationen har utifrån ledningspersonal och kompetensprofil.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng