2021-07-01

Nya lagar och förordningar träder i kraft i dag

Ett nytt brott, barnfridsbrott, införs. Foto: Patrik Svedberg

Vid halvårsskiftet träder flera nya lagar och förordningar i kraft. Några gäller förargelseväckande beteende, drönare och hantering av explosiva varor.

Idag, vid halvårsskiftet träder ett antal lagar och förordningar i kraft. Bland annat ett nytt brott, barnfridsbrott, införs som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds- och sexualbrott, i nära relation. Straffet är fängelse i högst två år. Är brottet grovt döms för grovt barnfridsbrott till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Det finns också en särskild straffskala för ringa brott.

Andra exempel är att kontroller på explosiva varor stärks och att Tullverket ges utökade möjligheter att ingripa vid mutbrott. Tidigare har åldersgränsen för att flyga drönare varit 16 år, den sänks nu till 15 år. Det finns dessutom ingen åldersgräns för drönare som klassas som leksaker. Och yngre personer kan fortfarande flyga drönare, förutsatt att en fjärrpilot som har åldern inne övervakar det.

Polisen får också befogenhet att utfärda en ordningsbot för förargelseväckande beteende direkt på plats. Till exempel på grund av att någon spelar hög musik eller högljudd buskörning med vattenskoter.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng