2021-08-26

Nya förslag för att stoppa kriminella nätverk

Utredningen föreslår nu bland annat skärpta straff för flera brott som är vanliga i krimi­nella nätverk, bland annat narkotika­försälj­ning, grov utpress­ning och grovt olaga hot samt ett skärpt minimi­straff för rån.

Regeringen har tagit emot betänkandet Skärpta straff för brott i krimi­nella nätverk. I det före­slås skärpta straff och flera andra straff­rättsliga åtgärder som syftar till att mot­verka brott i krimi­nella nätverk.

Den 11 juni 2020 gav regeringen en särskild utredare, hovrätts­presidenten Anders Perklev, i uppdrag att överväga en rad straff­rättsliga åtgärder mot brott i krimi­nella nätverk. I upp­draget ingick bland annat att föreslå lag­ändringar som innebär skärpta straff för brott med kopp­lingar till krimi­nella upp­görelser, för narkotika­försäljning och skärpta straff för dem som involverar unga i kriminalitet.

Utredningen föreslår nu bland annat skärpta straff för flera brott som är vanliga i krimi­nella nätverk, bland annat narkotika­försälj­ning, grov utpress­ning och grovt olaga hot samt ett skärpt minimi­straff för rån. Brottet människo­exploatering ska utvidgas till att också omfatta den som utnyttjar annan i brottslig verksamhet, även ungdomar och det föreslås att ett särskilt brott för den som på annat sätt främjar ungdoms­brottslighet.

Dessutom föreslås utvidgade förut­sättningar att skärpa straffet för den som återfaller i brott samt en presumtion för häktning vid misstanke om brott vars minimi­straff är fängelse i ett år och sex månader. I dag krävs ett högre minimi­straff för att en presumtion för häktning ska gälla.

Utredningen föreslår att lagänd­ringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng