2019-07-04

Nya åtgärder mot skjutvapenvåldet och sprängningarna

Inrikesminister Mikael Damberg har mottagit promemorian "En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor". Utredaren föreslår bland annat att fler vapenbrott ska bedömas som grova och synnerligen grova och att Tullverkets befogenheter utökas så att försändelser som antas innehålla vapen eller explosiva varor, till exempel handgranater, kan stoppas.

– Förslagen som utredaren har presenterat kommer omgående att skickas på remiss. Våra myndigheter ska ha effektiva verktyg för att bekämpa den organiserade brottsligheten och för att kunna försvåra för kriminella att komma över vapen och explosiva varor. Samtidigt ska samhällets reaktion vara tydlig mot de som redan innehar vapen och explosiva varor illegalt, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Förra året skedde 306 skjutningar och 162 fall av allmänfarlig ödeläggelse genom sprängning. Därför är detta en prioriterad fråga för såväl de brottsbekämpande myndigheterna som regeringen.

Den särskilda utredaren Kazimir Åberg lämnar förslag på höjt maximistraff, från fängelse i sex år till fängelse i sju år, för synnerligen grovt vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Dessutom föreslås att fler vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ska bedömas som grovt och synnerligen grovt brott.

Utredaren föreslår också att Tullverket får befogenhet att hålla kvar försändelser som kan antas innehålla vapen eller explosiva varor. Därtill föreslås att straffet för smuggling av vapen och explosiva varor skärps.

Utredarens promemoria kommer nu att remitteras till den 31 oktober 2019.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan