2023-01-11

Nya åtgärder mot de kriminella gängen

Regeringen inleder nu arbetet med att ta fram en nationell strategi mot den organiserade brottsligheten.

Regeringen sätter in åtgärder mot den organiserade brottsligheten, och flera av dem hämtas från bekämpningen av terrorister.

– Det finns många likheter mellan terrorism och de kriminella gängens framfart. De vill injaga rädsla, är likgiltiga inför om oskyldiga drabbas och ägnar sig åt samhällsfarlig verksamhet. Vi tar därför nu fram en nationell strategi mot den organiserade brottsligheten och ger polisen i uppdrag att stärka sin operativa förmåga. Det fria och öppna samhället måste försvaras och tryggheten återupprättas, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Han presenterade två åtgärder vid Folk och Försvars rikskonferens: en nationell strategi mot organiserad brottslighet tas fram och ett beslut om särskilt regeringsuppdrag till Polismyndigheten.

Sverige har sedan tidigare nationella strategier mot terrorism (2015) och mot våldsbejakande extremism (2016). Dessa kommer regeringen att revidera och uppdatera. Motsvarande systematiska grepp tas mot de kriminella gängen.

Regeringen inleder nu arbetet med att ta fram en motsvarande nationell strategi mot den organiserade brottsligheten. Det blir en huvuduppgift för det nya råd mot organiserad brottslighet som inrättats i Justitiedepartementet, och som startar sitt arbete om en dryg vecka. I rådet ingår cheferna för de centrala brottsbekämpande myndigheterna, och det leds av justitieministern.

Regeringen kommer också inom kort att besluta om ett särskilt regeringsuppdrag till Polismyndigheten som handlar om att öka polisens operativa förmåga med särskilt fokus på effektivisering av den nationella operativa avdelningen, NOA, och av polisens nationella forensiska centrum, NFC. En första redovisning sker i april 2023.Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng