2023-06-08

Ny vägledning för att förebygga skolattentat

Vägledningen är speciellt framtagen för skolan och det finns även tillhörande filmmaterial för olika målgrupper.

MSB har i samarbete med Polismyndigheten och Center mot våldsbejakande extremism tagit fram vägledningen Våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan – En vägledning för skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga.

Vägledningen är speciellt framtagen för skolan och det finns även tillhörande filmmaterial för olika målgrupper. Skolans karaktär och storlek medför att verksamheten är sårbar för våldshandlingar, men kraven på säkerhet går att kombinera med en attraktiv miljö med kunskap och medvetenhet, menar MSB. Tyngdpunkten i vägledningen ligger främst i att beskriva hur skolan kan öka säkerhet och skydd för elever och skolpersonal, men den innehåller även information om arbetet för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism.

Alla skolor bör ha en plan som beskriver hur skolan ska förbereda sig för, agera vid och återhämta sig från exempelvis ett attentat. Varje enskild skola bör utforma sin plan utifrån sina specifika förutsättningar och de risker som kan identifieras vid en risk- och sårbarhetsanalys, en så kallad RSA, menar MSB.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng