2022-03-08

Ny rapport avslöjar svårigheter att hantera flera molnmiljöer

Verksamheter fortsätter använda molnlösningar och 35 procent lagrar mer än 50 procent av sin data hos exempelvis Azure, AWS och GCP. Samtidigt kämpar verksamheter med att hantera komplexiteten i att säkra sina molninfrastrukturer över flera plattformar eftersom de saknar tillräckligt med kunskap. Det visar en ny rapport.

Rapporten från Check Point Software Technologies baseras på en global undersökning bland 775 cybersäkerhetsexperter och den visar att molnsäkerhetsincidenter ökade med 10 procent jämfört med förra året. Dessutom uppger 27 procent av verksamheterna att felkonfiguration är ett mycket större problem än exempelvis läckta data eller konton. 

De undersökta företagen kämpar med bristen på säkerhetsexpertis som kan länka samma med DevOps. Endast 16 procent av de tillfrågade har omfattande DevSecOps på plats och 37 procent har börjat integrera någon aspekt av DevSecOps inom sin organisation.

Trots att kostnadsbesparingar och användarvänlighet var några av de ursprungliga drivkrafterna för att anlita en säkerhetsleverantör för att trygga sina molnlösningar visar rapporten en ökad insikt om komplexiteten i att hantera tre eller fyra olika säkerhetsplattformar. Faktum är att 54 procent av de tillfrågade anser att en säkerhetsleverantör är bättre lämpad för deras behov än en molnleverantör. En viktig faktor för valet mellan en molnbaserad leverantör eller en säkerhetsleverantör är minskad komplexitet med en integrerad lösning, vilket 56 procent av de tillfrågade svarar.

– Undersökningen visar tydligt att säkerhetsteam tycker att det ökade beroendet av molnlösningar är lite utav en utmaning. Med tanke på kompetensbristen måste verksamheter göra allt de kan för att förenkla sin molnsäkerhetshantering. En integrerad tredjepartslösning som täcker alla molnplattformar med en enda hanteringspanel lättar mycket av trycket och minskar risken för allt vanligare felkonfigurationer. Samtidigt minskar arbetsbelastningen vilket ger tid för att utveckla, distribuera och hantera applikationer i molnet, säger Jonas Bruzelius, Sverigechef, Check Point Software Technologies. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng