2023-02-10

Ny rapport: Kraftig ökning av cyberattacker mot sjukvården

Under 2022 ökade attacker riktade mot sjukvården med 74 procent jämfört med 2021.

Kriget mellan Ryssland och Ukraina har inneburit allt fler cyberattacker och ett ökat cyberhot. Under 2022 ökade attacker riktade mot sjukvården med 74 procent jämfört med 2021, men trots det är utbildning och forskning fortsatt de mest utsatta branscherna, visar en säkerhetsrapport från Check Point Research.

Rapporten visar att den totala mängden cyberattacker har ökat med 38 procent under 2022 där en genomsnittlig vecka har hela 1 168 attacker per organisation. Rapporten visar dessutom hur mindre, mer smidiga cyberkriminella grupper har gjort ett stort avtryck under året när de utnyttjat samarbetsverktyg som används frekvent i och med den hybrida arbetsplatsen. 

Några viktiga resultat från rapporten:

  • Hacktivism –  Gränsen mellan statligt finansierade cyberoperationer och hacktivism har blivit alltmer suddig. Hacktivistgrupper utan någon statlig koppling har blivit mer organiserade och effektiva än någonsin tidigare.
  • Utpressning – Ransomware-attacker blir alltmer utmanande att spåra och därför riskerar befintliga skyddsmekanismer som är baserade på att upptäcka krypteringsaktiviteter att bli mindre effektiva i framtiden. Fokuset kommer skifta till data wiping och att upptäcka exfiltration.
  • Molnet är ett tredjepartshot – Mängden attacker som riktas mot molnbaserade nätverk per organisation har skjutit i höjden under 2022. Med en ökning på 48 procent är det tydligt att cyberkriminellas intresse och skicklighet att få enkel tillgång till känslig information och kritiska tjänster via molntjänster har vuxit under året. 

– Det råder inget tvivel om att mängden cyberattacker kommer att fortsätta att öka även under 2023. Molnmigreringar har skapat en större attackyta för cyberkriminella och de verktyg vi använder i vårt dagliga arbete kommer fortsätta manipuleras av cyberkriminella aktörer. Detta har vi redan sett prov på med ChatGPT, där ryska hackers försökt kringgå OpenAI:s API-begränsningar och få tillgång till tjänsten med skadliga avsikter, säger Jonas Bruzelius, Sverigechef, Check Point Software Technologies.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng