2022-03-07

Ny myndighet ska motverka välfärdsbrottslighet

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra bildandet av Utbetalningsmyndigheten. Foto: Patrik Svedberg

Utbetalningsmyndigheten – det är namnet på den nya myndighet som regeringen vill bilda och som ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen samt ta över ansvaret för att betala ut vissa förmåner och stöd från de statliga välfärdssystemen, till exempel sjukpenning, bostadsbidrag och pensioner.

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra bildandet av Utbetalningsmyndigheten. Myndigheten ska också genomföra systemövergripande dataanalyser och granskningar.

– När den organiserade brottsligheten utnyttjar våra trygghetssystem riskerar det att urholka förtroendet och legitimiteten för hela vår välfärd. Människor ska kunna lita på att deras skattepengar går till det de är avsedda för, de ska inte hamna i kriminella fickor, säger finansminister Mikael Damberg.

Staten behöver stärka sin analys- och kontrollkapacitet på området för att kunna stå emot mer avancerade angrepp, som omfattar flera personer och riktar sig mot flera myndigheter. Genom att ta del av och sambearbeta uppgifter från bland annat myndigheter och arbetslöshetskassor kommer Utbetalningsmyndigheten kunna upptäcka felaktiga utbetalningar som är svåra att upptäcka i dag, menar regeringen.

Utbetalningsmyndigheten kommer även att komplettera och stärka kontrollarbetet hos berörda myndigheter och arbetslöshetskassor genom att uppmärksamma berörda aktörer på misstänkta felaktigheter som framkommit från systemövergripande dataanalyser och granskningar. De myndigheter och arbetslöshetskassor som tar emot informationen ska därefter vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra felaktiga utbetalningar, fatta beslut om återkrav samt anmäla misstänkta brott.

Utredaren Mikael Westberg ska vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2024. Utbetalningsmyndigheten ska vara lokaliserad i Södertälje.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng