2022-06-17

Ny lag reglerar kommuners ansvar att arbeta brottsförebyggande

För att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är prioriterat, effektivt och kunskapsbaserat föreslår regeringen att kommunernas ansvar ska lagstadgas i en ny lag.

Regeringen har tagit fram det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott, förstärkt Brottsförebyggande rådet och inrättat regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna. Nu tar regeringen nästa steg i det brottsförebyggande arbetet.

– För att minska brottsligheten räcker det inte med brottsbekämpning. Det krävs också ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete, inte minst för att stoppa nyrekrytering till kriminella gäng och förhindra att barn och unga involveras i kriminalitet. Därför ser regeringen nu till att kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete lagstadgas, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Enligt förslaget ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng