2022-12-22

Ny lag ger kommunerna ansvar för brottsförebyggande arbete

För att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är effektivt och kunskapsbaserat föreslår regeringen att kommunernas ansvar ska regleras i en ny lag. Det föreslås i en proposition som beslutas i dag. 

Enligt förslaget ska kommunerna ta fram en lägesbild över brotts­ligheten i kommunen och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brotts­före­byggande arbetet och inrätta en samord­nings­funktion. Med anledning av den nya lagen avsätts medel från och med  2023 för att ersätta kommunerna genom en höjning av de generella statsbidragen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. 

Regeringen tillför Brå 42 miljoner kronor för detta från och med med nästa år. Även läns­styrelsernas stöd till kommunerna i det brottsföre­byggande arbetet kommer att förstärkas, menar regeringen. Kom­munerna kan också söka riktade medel för vissa brottsföre­byggande insatser.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng