2021-06-17

Ny lag för brottsförebyggande arbete i kommuner

Kommunerna ska kartlägga och analysera brottsligheten inom sina geografiska områden och ta ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder, menar utredningen.

I går tog justitie- och migrationsminister Morgan Johansson emot betänkandet Kommuner mot brott. Utredningen föreslår bland annat att kommunerna ska kartlägga brottsligheten i sina områden och ta ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Regeringens särskilda utredare Ann-Sofie Hermansson har haft i uppdrag att bland annat föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas. Utredningen redovisar nu sina förslag som bland annat innebär att kommunerna ska kartlägga och analysera brottsligheten inom sina geografiska områden och ta ställning till behovet av brottsförebyggande åtgärder.

Kommunerna föreslås även ta ansvar för samordningen av det brottsförebyggande arbetet samt inrätta en funktion som bland annat stöder kommunens arbete internt och utgör en kontaktyta mot externa aktörer. Utredaren föreslår även att Brå ska analysera kommunernas behov av stöd med anledning av uppgifterna i lagen samt att länsstyrelserna förstärker sitt stöd till kommunerna inom ramen för deras befintliga brottsförebyggande uppdrag.

– Kommunerna har tillsammans med Polismyndigheten en central roll i det brottsförebyggande arbetet och kan bidra med viktiga insatser inom ramen för bland annat socialtjänsten och skolan, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.  

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng