2022-07-30

Ny generaldirektör för Brå

Regeringen utsåg i juli Mattias Larsson till ny general­direktör och chef för Brå. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober 2022 och kommer närmast från en tjänst som departe­mentsråd och chef för straff­rätts­enheten vid Justitie­departe­mentet.

– Jag är mycket glad att Mattias Larsson har tackat ja till att bli general­­direktör för Brå. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet av brotts­­bekämpande och brotts­före­byggande frågor kommer han att bidra till att utveckla Brås verk­samhet ännu mer, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson

Brå har till uppgift att bidra till kunskaps­­utveck­lingen inom rätts­väsendet och det kriminal­politiska området samt att stödja brotts­före­byggande arbete.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng