2021-05-27

Ny forskning: Vad händer om betalsystemen kraschar?

Många olika betalalternativ ska finnas. Erbjuds bara ett alternativ finns stor risk att detta överbelastas, menar MSB.

Sverige är ett av de mest kontantfria länderna i världen. Om betalsystemen kraschar krävs samordning och kanske krediter eller förskottsbetalda kort som kan användas som komplement till dagens betaltjänster. En elektronisk krona är också en intressant lösning, menar en ny forskningsrapport från MSB.

MSB har finansierat ett forskningsprojekt som under flera år studerat vad som händer i en situation av ett långvarigt stopp i kortbetalningar och dess följdeffekter. Kan kontanter ersätta kort och Swish vid en kollaps i kortsystemen? Hur sprider sig problemen till olika sektorer? Kan människor köpa mat? Hur får man tag i bränsle? Blir det varubrist och hamstring? 

Du står i affären och ska betala din matkasse - då kraschar kortbetalningen. Samma sak för alla andra kunder i butiken. Likaså i andra butiker över hela stan. Inte bara en kort stund, utan hela dagen. Även i morgon. Och flera dagar till. Plötsligt har vi en jättelik betalkris. Vad får det för konsekvenser?

Forskarna har genomfört rollspel och datorsimuleringar med aktörer från den finansiella branschen, men även från kommuner, livsmedelskedjor, bensinstationer, transportbransch med flera. Deltagarna har fått spela i ett scenario med en alltmer omfattande betalkris. Speldeltagarna väljer själva vilka åtgärder som ska genomföras och resultatet kommer fram i en datorsimulering.

– Tjugo speldagar har anordnats där länsstyrelser i femton olika län har bjudit in regionala aktörer att delta. Tack vare kreativiteten och kunskapen av över 150 deltagande spelare har fler och fler konsekvenser, åtgärder och samband kartlagts, säger projektledaren Joeri van Laere vid Högskolan i Skövde.

– I projektet har vi utvecklat något helt unikt: deltagare kan öva hundratals varianter av samma scenario och på så sätt vara beredd på många tänkbara händelseförlopp. Det bygger bättre och tryggare krishanterare, fortsätter han.

Projektet har visat vilka oväntade och allvarliga konsekvenser ett stopp i kortbetalningar kan få. Men också att det går att mildra krisen genom att ha en fungerande samverkan nationellt, regionalt och lokalt, offentligt-privat och mellan olika samhällssektorer.

Jonas Milton från MSB har följt detta projekt noggrant:

– Detta projekt har genom att simulera ett stopp i kortsystemet fungerat som en övning i att fatta rätt beslut om en sådan kris skulle uppstå. Forskarna har lyckats föra samman de viktigaste aktörerna på området och i olika delar av Sverige, redan det är en vinst. säger Jonas Milton.

Sverige är ett av de mest kontantfria länderna i världen. Det gör oss extra känsliga om de elektroniska systemen skulle fallera. Är då rekommendationen att varje hushåll i Sverige ska ha en bunt kontanter hemma?

– MSB rekommenderar privatpersoner att ha en summa kontanter i mindre valörer hemma tillsammans med ett lager förnödenheter. Det ökar möjligheten att klara sig under exempelvis en längre störning i betalsystemet. Kontanter är dock inte enskilt den enda lösningen utan endast ett komplement. Ju fler alternativa sätt att betala man har som privatperson desto bättre klarar man sig, säger Jonas Milton

Projektet visar även att det behöver utvecklas nya resilienta lösningar såsom exempelvis olika former av krediter eller förskottsbetalda kort som kan användas som komplement till dagens betaltjänster och när de system vi förlitar oss på i vardagen av någon anledning inte fungerar. Här är även Riksbankens projekt med att utveckla en elektronisk krona, en så kallad E-krona ett mycket intressant framtida komplement till de betaltjänster vi har idag, enligt projektet.

Några andra slutsatser som forskarna har dragit av projektet:

  • Handel, finanssektor, myndigheter och frivilliga ska tidigt i händelsen samordna åtgärder och kommunikation. Det krävs agerande och samordning både på nationell nivå och på lokal nivå.
  • Många olika betalalternativ ska finnas. Erbjuds bara ett alternativ finns stor risk att detta överbelastas.
  • Varuflöden ska bevakas noggrant. Människor kan bete sig oberäkneligt och efterfrågan kan växla från att helt stanna av (butiken blir sittande med färskvaror) till hamstringsvågor (tomma hyllor för vissa varor).

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng