2021-07-21

Snart ska 18-åringar kunna dömas till livstid

I lagrådsremissen föreslår regeringen att strafreduktionen för unga myndiga slopas om brottet har ett minimistraff på fängelse i ett år eller mer. Foto: Patrik Svedberg

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att straffreduktionen för personer i åldern 18–20 år tas bort vid allvarlig brottslighet.
  – Livstidsstraffet ska kunna dömas ut till 18-20-åringar, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Förslaget innebär att unga myndiga som begår grova brott kommer att dömas till längre fängelse­straff. Det handlar exempel­vis om rån, grov miss­handel, våld­täkt och grovt vapen­brott.

I dag utgör den unges ålder en förmildrande omständighet när domstolen ska bestämma hur långt ett straff ska bli.

– Det är inte rimligt att personer som är 18 år och som begår allvarliga brott regelmässigt får sina straff nedsatta till hälften. Vid grova brott måste samhället kunna reagera kraftfullt och en kriminell livsstil avbrytas i tid. De här förslagen innebär ett rejält steg i den riktningen, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I lagrådsremissen föreslår regeringen att straffreduktionen för unga myndiga slopas om brottet har ett minimistraff på fängelse i ett år eller mer. Detsamma ska gälla för brott som i det enskilda fallet bör straffas med fängelse i minst ett år även om brottets minimistraff är lägre. Det ska inte heller krävas starkare skäl än normalt för att döma en ung myndig person till fängelse. Samma straff som för andra myndiga personer ska också kunna dömas ut, exempelvis fängelse på livstid.

Vidare föreslås att vissa allvarliga brott, till exempel mord eller våldtäkt mot barn, inte ska kunna preskriberas om brottet begåtts av någon som fyllt 18 år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng