2022-12-09

Nästan hälften av inblandade i skjutningar kopplas till bedrägerier

Rapporten visar att både skyttarna och brottsoffren inom det dödliga skjutvapenvåldet har varit skäligen misstänkta för bedrägerier, utpressning, ocker, penningtvätt. Arkivbild.

Det finns en tydlig koppling mellan bedrägeribrottslighet och det dödliga skjutvapenvåldet, visar en ny rapport. Närmare hälften av de som varit inblandande i brott med dödlig utgång med skjutvapen, har även varit skäligen misstänkta för bedrägerier.

Rapporten De dödliga bedrägerierna, som har tagits fram av polisens nationella bedrägericentrum, visar att bedrägeribrottsligheten och antalet skjutningar ökat kraftigt under 2000-talet. Under 2021 uppgick brottsvinsterna från bedrägeribrotten till drygt 3,4 miljarder kronor och i år har 59 personer avlidit av det dödliga skjutvapenvåldet (till och med november 2022).

– Vi kan se att den kraftiga ökningen av det dödliga skjutvapenvåldet och bedrägerierna under 2000-talet sammanfaller. Brottvinsterna från bedrägerierna genererar konflikter inom kriminella kretsar vilket resulterar i våldsanvändning, exempelvis genom utpressning och dödligt skjutvapenvåld, säger Hans Brun, terrorforskare och analytiker på nationellt bedrägericentrum.

Rapporten visar att både skyttarna och brottsoffren inom det dödliga skjutvapenvåldet har varit skäligen misstänkta för bedrägerier, utpressning, ocker, penningtvätt.

– Bedrägerierna är en viktig inkomstkälla för olika kriminella nätverk inom den organiserade brottsligheten. Genom brottsvinsterna ges regelbundet tillgång till finansiella medel som används i såväl den kriminella kontexten som inom den lagliga ekonomin. Olika kriminella grupperingar har därmed kapacitet att infiltrera och att etablera sig som delaktiga aktörer i samhället. Det skapar i sin tur uthållighet i de kriminella miljöerna att fortsätta den brottsliga verksamheten vilket i förlängningen kan vara systemhotande, säger Hans Brun.

För att komma åt de höga brottsvinsterna inledde polisens nationella bedrägericentrum i september bland annat ett samarbete med de största bankerna i Sverige i syfte att minska sårbarheterna i de finansiella systemen.

– Det behöver bli svårare att begå bedrägeribrott. Samarbetet med bankerna är ett viktigt steg i det arbetet. Som ett komplement till vår operativa verksamhet har vi också inlett ett operativt samarbete med polisregionerna där vi fokuserar mer på bedrägerierna för att förebygga, förhindra och bekämpa det dödliga våldet i kriminella miljöer där det pågår våldsamma konflikter. Det behövs samtidigt flera insatser för att minska och återta brottsvinster. Fler samhällsaktörer behöver samverka för att vi ska bli mer framgångsrika i arbetet med att reducera den organiserade brottslighetens handlingsutrymme, säger Jessika Nilsson, sektionschef för nationellt bedrägericentrum.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng