2022-05-07

Närmare 2000 fängelseår – resultat från krypterade appar

Informationen från Encrochatt, Sky och Anom har i dagsläget lett till att individer dömts till totalt närmare 2000 fängelseår, visar den senaste sammanställningen från Polismyndigheten. 

– Tillgången till kriminellas kommunikation i krypterade appar har inneburit att ett stort antal ledande personer inom den organiserade brottsligheten har frihetsberövats och sitter i fängelse. Vår internationella samverkan och ny teknik är betydande i vårt arbete med att komma åt grovt kriminella, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Sammanställningen som gjorts av Nationella operativa avdelningen (Noa) påvisar att 128 domar kan härledas till information som framkommit från de krypterade apparna och som sammantaget lett till 1927 fängelseår, närmare 2000 år.

– Som vi konstaterat tidigare har vi ett synnerligen allvarligt läge när det gäller den grova brottsligheten i kriminella miljöer. Polismyndigheten står inför stora utmaningar tillsammans med andra myndigheter och aktörer, i arbetet med att vända utvecklingen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng